Behandlingar

Här kan du läsa om våra behandlingar.

Allmän tandvård

Det är viktigt att göra regelbundna kontroller av tänderna och munnen. En frisk mun bidrar till en god hälsa. Vi tar röntgenbilder, tittar och känner på tänder och slemhinna i munnen. Sedan tar vi bort tandsten och putsar och rengör tänderna.

Hos en del personer kan det finnas behov av mer dentalstöd. Sådana fall är tandlossningsjukdomar. Patienten behöver komma oftare och träffa en tandhygienist som tar bort tandsten, rengör fickor och ger instruktioner i särskilda munhygienrutiner.

Gör man kontinuerliga allmäntandvårdsbesök minskr man risken för ett antal munsjukdomar. Den vanligaste sjukdomen är tandköttsinflammation.

Lagning

När det utvecklas ett hål / karies kan man laga tanden. Idag finns det flera olika material att laga hål i tanden med. Vilket man väljer beror på hålets placering och omfattning men dem flesta material har en stark funktion och god estetik.

En lagning startar oftast med att patienten får en bedövning. Vi jobbar med den senaste tekniken för att göra så smärtfria injektioner som möjligt. Hålet rengörs och vidgas med hjälp av en borr eller en laserstråle. Sedan rengörs den behandlade ytan med en tvätt och den en lämplig fyllningsmaterial används för att fylla det preparerade området. För att få en god tuggfunktion slipas och putsat fyllningen.

Kronor

Den behandlingen användes när den egna tandmaterialet är för skadad och det inte finns tillräckligt med tandsubstans kvar för att göra en bra fyllning som är hållbar.

Kronterapi/ behadnling startar också med en bedövning. Den del av tand som är kvar slipas till en form av en bred kon eller ett hustakliknande form. Man slipar ca 2-3 mm av tandens yttre lager.  Sedan tas ett avtryck och det sker med olika metoder, antingen digitalbildtagning eller med en avtrycksmassa som formas efter tandformen. Avtrycket sänds till ett tandtekniker labb som tillverkar en krona. Kronan limmas sedan på med olika typer av anpassad tandmaterial.

Bryggor

Är en behandling som utförs när en eller flera tänder är saknade i en lucka. Tandläkaren använder minst två stödtänder, en på varje sida om luckan för att förankra bryggan på. Här startar man också med bedövning. Sedan slipas stödtänderna på samma sätt som i en krona. Ett avtryck tas och skickas iväg till en tandtekonkerlabb. Man får en tandfärgad och formad tandrad som sedan placeras på stödtänderna och cementeras med specifik tandmaterial.

Rotfyllningar

Den här behandligen behövs när ett kariesangrepp är obehandlat. Karies vandrar in i nerven och ger uppehov till en infektion samt smärta.

Behandligen startar med bedövning, sedan en används  borr eller laser för att komma ner till nervkanalmynningen. För att nå ner till rotspesten och utrymma nervkanalen från bakterier använder man små filar eller lasermaskin. Med dessa rensar och vidgas kanalen till en specifik mått. Kanalerna behandlas med antibakteriella medel och rotfylls med en gummimassa som är framställd för tanden. En rotfyllningsbehandling sker alltid under bakteriefria förhållanden och den avslutas alltid med en röntgen kontroll.

Extraktioner

Den här behandlingen blir man tvungen till att tillgå när en tand t ex har en djupfraktur i roten, en omfattande kariesangrepp som uppluckrat större del av tanden eller en infektion i roten. Behandlingen startar med en röntgen kontroll, bedövning och sedan används fina smala instrument som man applicerar mellan tanden och benet för att vicka och röra på tanden. När tanden är lös lyfts tanden ut med en tång. Behandligen är smärtfri men det kan knaka och låta. Efter en tandbortagning används ett förband för att hålla ner blödningen. Oftast blöder man endast få minuter. Man kan bli lite svullen och uppleva obehag efter en tandborttagning och då rekommenderas värktabletter.

Kirurgi

Behandligen görs bland annat om visdomständer ligger snett, vid tandlossningssjukdomar eller vid rotspetsinfektioner. Vår klinik är utrustad med sensate teknologin för att utföra säkra kirurgiska ingrepp. Våra rum blir noggrannt steriliserade och personalen byter om till sterila kläder. Behandlingen utförs med de maskiner och metoder som är relevanta för den specifika behandlingen. Före och efter en operation får våra patienter vila i lugn miljö, en adekvat information om behandligen eller kirurgiska ingreppet utlämnas innan och efter.  Alla patienter blir därefter kallade för kontroll ca 10 dagar efter behandling om inte behov finns tidigare.

Implantat

Om du har förlorat en eller fler tänder är det bästa sättet att ersätta  dessa tänder genom implantat.  Eftersom implantaten fästs i käkbenet blir det lättare att tugga och du slipper oroa dig för att de ska lossna. En annan fördel med implantatet att den påverkar omkringliggande benet på ett positivt sätt  ben vilket gör det starkt.  Implantaten kräver inte heller att du slipar och borrar i friska tänder runt implantatet.

Implantat behandlingen utförs av kvalificerad personal med erfarenhet av kirurgi. Implantat fixturen fästs i benet under sterila förhållanden, det tar sedan tre månader för implantatfixturen att läka. Sedan kan en tandformad porslin krona fästas i implantatfixturen och du får ett fullt funktionellt och estetiskt snygg tand.

 

Tandblekning

Tänderna kan bli missfärgade med åldern och ett sätt att fräscha upp dem kan man bleka tänderna. Blekning kan göras genom två olika metoder hos tandläkaren. Klinikblekning eller hemmablekning med en skena som görs hos tandläkaren. I både metoderna använder vi den mest vävnadsvänliga material som finns i marknaden. Materialet är vävnadsvänlig och ger optimal färgförändring.